Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Teizmas

teìzmas [gr. theos — dievas], rel. filos. doktrina, laikanti dievą visagale, antgamtine būtybe, visatos kūrėju ir valdovu.

Svastika

svãstik‖a [skr. svasti — palaima], kryžiaus pavidalo ženklas su lygiais, stačiu kampu užlenktais galais, vienas sen. Indijos, Kinijos kulto rel. ženklų, saulės, derlingumo simbolis; hitlerininkai padarė ~ą valst. emblema, nacistų skiriamuoju ženklu.

Suplikacijos

suplikãcijos [lot. supplicatio — viešas maldavimas], maldaujamo pobūdžio rel. giesmės.

Sunizmas

sunizmas, vyraujanti ortodoksinė islamo kryptis, kuri svarbiausiais rel. mokymo šaltiniais laiko ne tik Koraną, bet ir suną.

Stilitas

stilitas [gr. stylitēs], stulpininkas — V—XII a. Rytų šalių (ypač Sirijos) rel. asketas atsiskyrėlis, gyvenantis ant aukšto stulpo.

Stigma

stigm‖à [gr. stigma — įdagas, ženklas], žymė, ženklas, dėmė; anga; randas: 1. ženklas sen. Graikijos vergo arba nusikaltėlio kūne; 2. med. odos dėmė, pvz., vabzdžio įkandimo Δ; 3. kai kurių žiuželinių ruda arba raudona šviesai jautri dėmė ties žiuželio pagrindu; 4. kvėptukas — anga, kuria į kūno paviršių atsiveria nariuotakojų, pvz., vabzdžių, kvėpavimo organai — trachėjos; 5. rel. odos paraudimas, kraujavimas ar žaizda, atsiverianti kai kuriems tikintiesiems tose kūno vietose, kuriose, pagal Bibliją, buvo nukryžiuoto Kristaus žaizdos nuo erškėčių vainiko ir vinių.

Stigmatizmas

stigmatizmas [gr. stigma (kilm. stigmatos) — ženklas]: 1. optinės sistemos savybė daikto šviečiantį tašką atvaizduoti tašku; 2. rel. ↗ stigmų (5) buvimas, turėjimas.

Stacijos

stãcijos [statio – buveinė], kryžiaus kelio stotys – 14 rel. paveikslų, vaizduojančių Kristaus kančių kelią į Golgotą.

Spiričiuelas

spiričiuèlis [angl. spiritual – dvasinis], JAV negrų liaudies muzikos žanras – rel. turinio giesmė, dažn. biblinės tematikos; melodija pagrįsta pentatonika, ritmika sinkopinė; būdinga improvizacija.

Socinizmas

socinìzmas, antitrinitorių rel. sąjūdis, atsiradęs per reformaciją Lenkijoje ir Lietuvoje (pradininkas F. Socinis (it. Sozzinni; 1539—1604), t. p. jų rel. filos. doktrina.