Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Mormonai

mormònai [pagal pranašo Mormono vardą], krikščionių rel. sekta, turinti islamo budizmo, judaizmo elementų.

Modernizmas

modernizmas [pranc. modernisme]: 1. XIX a. pab.— XX a. avangardistinės meno kryptys, srovės bei stiliai; būdinga dekadentiškumas, klasikinių, ypač realistinio meno tradicijų neigimas, unikalumo, kai kada ekstravagantiškumo siekimas, sąlygiškumas, komplikuotumas, naujoviškos, neįprastos meninės priemonės; 2. rel. sąjūdis, kilęs XIX a. pab.— XX a. pr. ir siekęs naujinti, reformuoti katalikybę, suartinti ją su to meto kultūra.

Miuridizmas

miuridizmas [↗ miuridas], musulmonų rel. polit. judėjimas, priešiškas kitatikiams.

Mitraizmas

mitraizmas, sinkretiška rel. sistema, pagrįsta dievo Mitros kultu.

Mitas

mitas [gr. mythos — šneka, žodis, pasakojimas, padavimas]: 1. sakmė, perteikianti sen. tautų rel. pažiūras apie pasaulio ir gamtos reiškinių kilmę, dievus ir legendinius herojus; 2*. prasimanymas.

Misterijos

mistèrijos [gr. mystēria — slaptas kultas], sen. Graikijoje, Romoje ir Rytuose — paslaptingos rel. ceremonijos, apeigos, kuriose dalyvauti buvo leidžiama tik įšventintiesiems.

Misterija

mistèrija [gr. mystērion — paslaptis]: 1. dramos žanras — vid. amžių ir renesanso laikotarpio (XIV—XVI a.) rel. tematikos (dažn. biblinių siužetų) drama, vaidinama per šventes turgaus aikštėse; 2. liet. dramos žanras — XX a. pr. simbolinė, alegorinė ist. tematikos drama, pvz., Vydūno „Prabočių šešėliai”, ppr. vaidinama lauke; 3*. paslaptingas dalykas, paslaptis.

Milenarizmas

milenarizmas [lot. millenarium — tūkstantmetis], rel. doktrina, kitaip ↗ chiliazmas.

Metodistai

metodist‖ai [angl. methodists], protestantų atšaka; pasižymi doroviniu rigorizmu, metodiška rel. gyvensena; XVIII a. I pusėje Δ atskilo nuo anglikonų; ~ų yra JAV, P. Afrikos Respublikoje, D. Britanijoje, Australijoje.

Metempsichozė

metempsichòzė [gr. metempsychōsis — sielų persikėlimas], rel. filos. pažiūra, pripažįstanti, kad mirusio žmogaus siela persikelianti į kitą užgimusį organizmą (žmogų, žvėrį, augalą); Δ yra brahmanizmo, induizmo ir kai kurių kt. religijų sudėtinė dalis.