Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Homeo

homeo… [gr. homolos — panašus], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti tolydumą, vienodumą.

Homeomerija

homeomèrija [gr. homoiomereia < homoios — panašus + meros — dalis], antikinėje filosofijoje — smulkiausios daiktų dalelytės, turinčios visas tų daiktų savybes ir dalomos iki begalybės; terminas vartotas Anaksagoro ir Aristotelio.

Homeomorfizmas

homeomorfizmas [↗ homeo… + gr. morphē — atvaizdas, forma], abipus vienareikšmis ir abipus tolydus figūros (topologinės erdvės) atvaizdis kitoje figūroje (topologinėje erdvėje).

Homeopatija

homeopãtija [↗ homeo.. + gr. pathos — kančia, liga], gydymo būdas: vartojamos labai mažos dozės vaistų, kurių daug didesnės dozės sukelia žmogaus organizme reiškinių, panašių į gydomos ligos simptomus.

Homeopolinis

homeopõlinis [↗ homeo… + ↗ polinis], pasiskirstęs simetriškai atomų branduolių atžvilgiu; turintis vienodų atomų grupių.

Homeostatas

homeostãtas [↗ homeo… + gr. statos — stovintis], susiorganizuojanti dinaminė sistema, išlaikanti tarp leistinų ribų savo kintamuosius, pvz., temperatūrą, slėgį, kai kinta sistemos parametrai arba išorinės sąlygos.

Homeostazė

homeostãzė [↗ homeo… + gr. stasis — stovėjimas], fiziol. organizmo vidaus terpės sudėties ir savybių dinaminis pastovumas (visuma prisitaikomųjų reakcijų, kad nekistų kūno temperatūra, kraujospūdis, cukraus kiekis kraujyje ir pan.).

Homeriškas

homèriškas, milžiniškas, nepaprasto dydžio ar stiprumo; Δ juokas — labai garsus, skambus, nesulaikomas juokas, panašus į dievų juoką gr. poeto Homero (VIII a. pr. m. e.) „Iliadoje”.

Homiletika

homilètika [gr. homilētikē — mokėjimas kalbėtis, bendrauti], rel. pamokslų teorija; mokslas apie pamokslų esmę, turinį, rengimą ir jų sakymą.

Homilija

homilija [gr. homilia], pamokslo, aiškinančio Biblijos tekstą, rūšis.