Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radikalus

radikalùs [lot. radicalis]: 1. pagrindinis, esminis, griežtas; 2. kraštutinių pažiūrų, griežtas, ryžtingas.

Radikulitas

radikulitas [lot. radicula — šaknelė], nugaros smegenų šaknelių uždegimas.

Radio

radio… [lot. radio — spinduliuoju], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti: susijęs su radiju, radiacija, radioaktyvumu, pvz., radiopelengas, radiologija, radiografija.

Radioaktyvus

radioaktyvùs [↗ radio… + lot. activus — veiklus], turintis nestabilių atomų branduolių, kurie savaime kisdami spinduliuoja lengvesnius branduolius, elementariąsias daleles arba gama kvantus; susijęs su branduolių skilimu, dalelių spinduliavimu.

Radioaltimetras

radioaltimètras [↗ radio…+ ↗ altimetras], radijo aukščiamatis — įrenginys skrendančio objekto (lėktuvo, raketos, dirbtinio Žemės palydovo) aukščiui nustatyti radiolokacijos principu; įrengiamas žemėje arba skrendančiame objekte.

Radioastronomija

radioastronòmija [↗ radio… + ↗ astronomija], mokslas, kuris, analizuodamas kosm. objektų išspinduliuotas, absorbuotas ar atspindėtas radijo bangas, tiria tų objektų savybes.

Radioautografija

radioautogrãfija [↗ radio… + ↗ auto… + ↗ …grafija] ↗ autoradiografija.

Radiobiologija

radiobiològija [↗ radio… + ↗ biologija], mokslas apie jonizuojančiojo spinduliavimo poveikį organizmui.

Radiochemija

radiochèmija [↗ radio… + ↗ chemija], mokslas apie radioaktyviąsias medžiagas — jų savybes, gavimą ir vartojimą.

Radiochronologija

radiochronològija [↗ radio… + ↗ chronologija], daiktų, medžiagų absoliutinio amžiaus nustatymo metodai, kurie remiasi chem. elementų radioaktyviojo skilimo reiškiniu.