Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radiodroma

radiodromà [↗ radio… + gr. dromos — kelias], trajektorija, kuria lėktuvas skrenda pagal radijo kompasą radijo stoties linkui.

Radioelektronika

radioelektrònika [↗ radio(technika) + ↗ elektronika], mokslo ir technikos šakos, tiriančios elektromagnetinių bangų naudojimą informacijai perduoti, priimti ir apdoroti, elektromagnetinės energijos generavimą ir vartojimą technologiniuose procesuose.

Radiofikacija

radiofikãcija [↗ radio… + lot. facio — darau]: 1. tam tikrą teritoriją apimančio ryšių tinklo, susidedančio iš radijo stočių, imtuvų ir kt. įrenginių, įrengimas ir plėtojimas; 2. radijo ryšio įtaisymas (įrengimas) objekte (transporto priemonėje, pastate, įstaigoje, įmonėje).

Radiofikuoti

radiofikúoti, vykdyti radiofikacija.

Radiofizika

radiofizika [↗ radio… + ↗ fizika], mokslas, tiriantis radijo dažnio virpesių ir bangų žadinimą, stiprinimo, sklidimo, priėmimo fiz. procesus, virpesių ir bangų sąveiką su krūvininkais vakuume, dujose, kietuosiuose kūnuose.

Radiofonas

radiofònas [↗ radio… + gr. phōnē — garsas], įstaiga, iš kurios perduodama radijo programa.

Radiofonija

radiofònija: 1. garso signalų transliavimas radijo bangomis; 2. radijo programos transliavimo technikos sritis, nagrinėjanti muz. transliavimo būdus.

Radiogalaktika

radiogalãktika [↗ radio… + ↗ galaktika], galaktika, labai stipriai (100—1000 kartų ir daugiau už normalią galaktiką) spinduliuojanti radijo bangas.

Radiogoniometras

radiogoniomètras [↗ radio… + ↗ goniometras], antenų sistema, kurios kryptingumo diagramą galima pasukti bet kokiu kampu, nejudinant pačių antenų, tik sukant ieškiklio ritę; naud. kaip paprasčiausių radiopelengatorių antenų sistema.

Radiografija

radiogrãfija [↗ radio… + ↗ …grafija]: 1. metodas, kuriuo objektai, pvz., gaminiai, mineralai, tiriami jonizuojančiajam spinduliavimui jautriomis fot. medžiagomis; 2. ↗ radiograma (2).