Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Džainizmas

džainizmas [skr. džaina < džina— nugalėtojas], indų rel. ir filos. sistema; būdinga asketizmas, draudimas kenkti gyvai būtybei; labiausiai paplitęs tarp prekybininkų ir amatininkų.

Devocionalijos

devocionãlijos [lot. devotionalia < devotio — pašventimas dievams], smulkūs rel. kulto daiktai (rožančiai, paveikslėliai, medalionai).

Denominacija

denominãcija [lot. denominatio — vardo pakeitimas]: 1. nominalinės piniginių ženklų vertės pakeitimas, mainant tam tikru santykiu senuosius piniginius ženklus į naujus; 2. JAV — kiekvienas organizuotas krikščionių tikėjimas; V. Europoje (ypač D. Britanijoje) — rel. grupė, atsiskyrusi nuo pirminės valstybinės bažnyčios.

Demonologija

demonològija [↗ demonas + ↗ …logija]: 1. rel. doktrina, aiškinanti demonų kilmę, jų reikšmę žmonių gyvenimui; 2. demonus aprašanti ir tirianti etnografijos ir religijotyros sritis.

Dekalogas

dekalògas [↗ deka… + gr. logos — žodis, sąvoka], dešimt dievo įsakymų; judėjų ir krikščionių rel. moralės principai.

Deizmas

deizmas [lot. deismus < deus — dievas], rel. filosofija, pripažįstanti, kad yra dievas kaip beasmenė pirmoji pasaulio priežastis.

Darma

dárma [skr. dharma(s)], indų filosofijoje — tvarka, dėsnis, rel. doktrina, teisingumas, dorumas, paprotys.

Cherubinas

cherubinas [hebr. kerub (dgs. kerubim)], rel. mitologijoje — aukščiausiojo rango angelas.

Charizma

chãrizma [gr. charisma — malonė, dovana], rel. ypatinga dievo malonė.

Chasidizmas

chasidizmas [hebr. chasid — dievobaimingas], žydų rel. judėjimas, propaguojantis rel. fanatizmą, misticizmą.

Puslapis 12 iš 14« Pirmas...567891011121314