Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Parazitizmas

parazitizmas: 1. biol. skirtingų rūšių organizmų tarpusavio santykių forma — vienas organizmas (parazitas) naudojasi kitu (šeimininku) kaip gyv. aplinka ir maisto šaltiniu, dažn. jam kenkdamas; 2*. gyvenimas iš svetimo darbo; veltėdystė.

Oralinis

orãlinis [pranc. oral < lot. os (kilm. oris) — burna], biol. nukreiptas į burnos pusę, pvz., gyvūnų Δ polius.

Oksitankas

oksitánkas [↗ oksi… + angl. tank — rezervuaras], į aerotanką panašus uždaras nutekamojo vandens biol. valymo įrenginys, į kurį vietoj oro pučiamas arba įmaišomas deguonis.

Okeanologija

okeanològija [↗ okeanas + ↗ …logija], mokslas, tiriantis jūrų ir vandenynų fiz., chem., geol. ir biol. procesus.

Neofroidizmas

neofroidizmas [↗ neo… + ↗ froidizmas], froidizmo kryptis, labiau akcentuojanti kultūros, o ne biol. faktorių reikšmę individo vystymuisi; atsirado XX a. 4 dešimtmetyje.

Mumijus

mùmijus [arab. mumija], biol. kilmės medžiaga; būna uolų plyšiuose; kietos arba tąsios dervos pavidalo, dažn. rudi gabalai.

Morfogenezė

morfogenèzė [gr. morphē — forma + ↗ …genezė]: 1. biol. organų, jų sistemų ir kūno dalių atsiradimas ir vystymasis organizmų ontogenezės ir filogenezės metu; 2. geomorf. Žemės paviršiaus reljefo formų atsiradimas ir raida.

Monotipas

monotipas [↗ mono… + gr. typos — atspaudas]: 1. automatinė raidžių rinkimo ir liejimo mašina; 2. biol. vienintelė augalo genties rūšis arba šeimos gentis.

Monogenizmas

monogenizmas [↗ mono… + gr. genos — kilmė], teorija, teigianti, kad visos dabar gyvenančios žmonių rasės nėra skirtingos biol. rūšys, o priklauso 1 rūšiai — Homo sapiens.

Monera

monerà [gr. monērēs — vienišas], biol. vok. mokslininko E. Hekelio (Haeckel; 1834—1919) pasiūlytas terminas žymėti branduolio neturinčiam protoplazmos gumulėliui, iš kurio organizmų per ist. vystymąsi susidarė ląstelės.