Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Proterozojus

proterozòjus [proteros + gr. zōē — gyvybė], Žemės geol. istorijos prekambro eono II era; per tą laikotarpį susidariusių uolienų grupė.

Prognozuoti

prognozúoti [↗ prognozė], numatyti nepakankamai ištirtus arba tikimybinius procesų, pvz., meteor. ar geol. reiškinių, mokslo, technikos pažangos, socialinių ir ekonominių procesų, raidą.

Prekambras

prekámbras [lot. prae — prieš, pirma + ↗ kambras], Žemės geol. istorijos laikotarpis, buvęs prieš kambrą; žemiau kambro sistemos slūgsančios Žemės plutos uolienos.

Polimiktinis

polimiktin‖is [↗ poli… + gr. miktos — mišrus], geol. mišrus, susidedantis iš daugelio komponentų, pvz., ~ė uoliena (nuotrupinė uoliena, susidariusi iš daugelio skirtingos kilmės ir sudėties uolienų nuolaužų bei mineralų grūdelių).

Plutoninis

plutònin‖is [↗ plutonizmas], geol. susijęs su magmos judėjimu ir stingimu Žemės plutos gelmėse, pvz., ~ės uolienos.

Plutonizmas

plutonizmas [pagal graikų požemio pasaulio dievo Plutono (gr. Plutōn) vardą], XVIII—XIX a. geol. hipotezė, teigianti, kad dauguma geol. reiškinių vyksta dėl Žemės vidinės šilumos, magminių procesų.

Pneumatolitinis

pneumatolitinis, geol. atsiradęs pneumatolizės būdu.

Pliocenas

pliocènas [gr. pleiōn — gausesnis + kainos — naujas], Žemės geol. istorijos kainozojaus eros neogeno periodo II epocha; per tą laikotarpį susidariusių uolienų skyrius.

Pleistocenas

pleistocènas [gr. pleistos — gausiausias + kainos— naujas], Žemės geol. istorijos kainozojaus eros kvartero periodo I epocha, apimanti kelis ledynmečius; per tą laikotarpį susidariusių uolienų skyrius.

Platforma

platfòrma [pranc. plate-forme < plate — plokščia + forme — forma]: 1. atviras metalinis glžk. vagonas su žemomis nuleidžiamomis šoninėmis ir galinėmis sienelėmis, kurių viršus tvirtinamas užraktais, arba visai be sienelių; 2. atvira sunkvežimio, priekabos arba puspriekabės krovinių dėžė; 3. pakili aikštelė, pvz., išilgai bėgių kelio glžk. stotyje; nedidelė glžk. stotis; 4. geol. tektoniškai palyginti neaktyvi, stangri Žemės plutos sritis; litosferos struktūros elementas; 5. ištisinis storas avalynės padas; 6*. polit. partijos, grupės praktinė programa, artimiausi uždaviniai.